Aktuality

Podpora členstva v ESVS pre lekárov v špecializačnej príprave

Rozhodnutím zo dňa 26. marca 2014 sa členovia výboru SSCCH rozhodli podporiť členstvo v ESVS pre všetkých lekárov v špecializačnej príprave (vo veku do 35 rokov) a to preplatením členského príspevku v ESVS (členstvo v European Vascular Surgeons in Training, EVST) vo výške 30€. Jedným z najväčších

Nové vydanie Rutherford´s Vascular Surgery

Výbor SSCCH upozorňuje, že vo vydavateľstve Elsevier vyšlo v roku 2014 už 8. vydanie učebnice: Rutherford´s Vascular Surgery. Každé pracovisko cievnej chirurgie dostalo od výboru minimálne 1 kópiu učebnice aj s kódom pre online prístup, ktorý by mal primár sprístupniť všetkým lekárom na pracovisku. Spracoval: MUDr. Peter Mondek, PhD.,