MUDr. Juraj Tóth: Ochorenia arteriálneho systému vo femoro – popliteálnej oblasti a ich liečba 2017

MUDr. Simona Mesárošová: Súčasný pohľad na liečbu varixov dolných končatín 2017

MUDr. Marek RUSŇÁK: Manažment cievneho prístupu pre hemodialýzu po transplantácii obličky 2017

MUDr. Silvia Kissová: Akútna končatinová ischémia 2017

MUDr. Dimitrios Papastavrou: Ulcus cruris venosum 2017

MUDr. Tibor Jokúty: Problematika implantácie cievnych protéz, 2016

MUDr. Martin Kuročka: Včasná karotická endarterektómia, 2015

MUDr. Jana Javiľáková: Aneuryzmy povrchového a hlbokého žilového systému, 2015