Klinika cievnej chirurgie, NÚSCH a.s., Bratislava

Prednosta: MUDr.Ján Tomka,PhD., MHA
Zástupca prednostu: MUDr. Tomáš Dulka
Lekári: MUDr. Ľubomír Kotzman, MUDr. Miron Petrašovič, CSc., MUDr. František Žernovický, MUDr. Andrej Gaži, MUDr. Matej Osuský, MUDr. Linda Machajová, MUDr. Talal Ali, MUDr.Marián Piš

internista (kardiológ): MUDr. Adriana Gurecková – Fľaková
angiológ: MUDr.Zuzana Eľková, MUDr. Katarína Vavrovičová

Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 26 Bratislava
Tel: +421 2 59320 635
Fax: +421 2 54788 743
E-mail: jan.tomka@nusch.sk

 

Oddelenie cievnej chirurgie, UNB, NsvCaM, Bratislava

Primár: MUDr. Roman Slyško, PhD., MPH.,
Lekári: MUDr. Róbert Takács, MUDr. Róbert Lámala, MPH., MUDr. Marcela Gajdošová, MUDr. Barbara Bajčíková, MUDr. Ján Lévay, MUDr. Bartová Michaela, MUDr. Katarína Čepcová

Antolská 11, 857 01 Bratislava
Tel:      +421 2 6867 3311
Fax:     +421 2 6867 3326
E-mail: slysko@pe.unb.sk

 

Oddelenie cievnej chirurgie, FN Nitra

Primár: MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.
Lekári: MUDr. Jaroslav Galko, MUDr. Simona Mesárošová, MUDr. Juraj Tóth, MUDr. Ľubomír Bódiš, MUDr.Ivan Bedevelskyy, MUDr. Zdenka Hurajová, MUDr. Ján Hruškovič, MUDr. Maxymilian Oplawski

Špitálska 6, 950 01 Nitra
Tel:      +421 37 6545900
Fax:     +421 37 6545965
E-mail: cievne@fnnitra.sk , mondek@fnnitra.sk

 

Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Primár: MUDr. Július Janek
Lekári: MUDr. Radoslav Kminiak, PhD, MUDr. Radovan Takáč, MUDr. Karol Štaudinger, MUDr. Roman Necpal, MUDr. Matej Ondruška, MUDr. Marek Rusnák, MUDr. Matej Zanovit

Námestie L. Svobodu 1, Banská Bystrica
Tel:     +421 48 441 2733
E-mail: jjanek@nspbb.sk

 

Klinika cievnej chirurgie, UVN SNP Ružomberok FN

Prednosta: MUDr. František Rusňák
Primár: MUDr. Peter Beňo
Lekári: MUDr. Ľubomír Horný,  MUDr. Milan Podolec, MUDr.Tomáš Oravec, MUDr. Tomáš Suran, MUDr. Denis Zastko

Generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok
Tel:      +421 444382893
Fax:     +421 444382803
E-mail: rusnakf@uvn.sk

 

Oddelenie cievnej chirurgie, UNM Martin

Primár: MUDr. Igor Šinák, PhD.
Lekári: MUDr. Hlinka Ľuboš PhD, MUDr. Talapková Renata PhD, MUDr. Jandušíková Veronika, MUDr. Martin Očkaj, MUDr. Ivanko Michal

Kollárova 2, 036 52 Martin
Tel:      +421 43 4203 909
Fax:      +421 43 4203 445
E-mail:   sinak@unm.sk

 

Oddelenie cievnej chirurgie, VšNsP Lučenec

Primár: MUDr. Vladimír Kovács, PhD.
Lekári: MUDr. Ivan Čupka, MUDr. Juraj Cseri, MUDr. Lenka Bajužíková

Námestie republiky 15, 984 01 Lučenec
Tel: +421 47 4311 132, +421 47 4311 167
Fax: +421 47 4323 54
E-mail: kovacs@lcnsp.sk

 

Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP J.A.Reimanna Prešov

Primár: MUDr.Pavol Kováč,  kovac@fnsppresov.sk
Lekári: MUDr.Marián Leško, MUDr.Peter Šeliga Phd, MUDr.Adriana Macková, MUDr.Ján Vaško, MUDr.Adela Czetőová, MUDr.Dávid Durkáč, MUDr.Natália Grešová, MUDr.Dominik Kobák

Hollého 14, 08001 Prešov
Tel.: 051 701 1149
Fax:+421 51 7722247
Email.: tabacakova@fnsppresov.sk

 

Klinika cievnej chirurgie UPJS LF a VÚSCH, a.s., Košice

Prednosta: MUDr. Peter Berek, PhD.
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť, primár: MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.

Lekári: prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD., MUDr. Mária Kubíková, PhD., MUDr. Martina Zavacká, PhD., MUDr. Jana Pobehová, PhD., MUDr. Pavel Staško, PhD., MUDr. Ivan Kopolovets, MUDr. Ivan Žurkovský, MUDr. Tatiana Granda, MUDr. Peter Štefanič

Ondavská č. 8, 040 11 Košice
Tel:      +421 55 789 15 10
Fax:     +421 55 789 15 13
E-mail: cievne@vusch.sk