Prihláška za riadneho (individuálneho) člena Slovenskej lekárskej spoločnosti