24. slovenský kongres cievnej chirurgie

Nový termín konania podujatia je 15. – 17. októbra 2020 na nezmenenom mieste.

Všetko, čo bolo dohodnuté na pôvodný termín kongresu sa presúva v rovnakej podobe na október. Vopred zaplatené poplatky, objednané ubytovanie a strava zostávajú v platnosti pre október 2020. Všetky prihlásené abstrakty na pôvodný termín, ktorých autori potvrdili do 31. 3. 2020 svoju aktívnu účasť ostávajú v platnosti.

 

24. slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou sa uskutoční v dňoch 2.-4. apríla 2020 v hoteli Družba v Jasnej.

cievnachirurgia2020.sk