Aktuality

ESVS Membership Invitation

ESVS Group Membership through National Vascular Societies – Only those of your members who want to be ESVS members will subscribe.   ESVS Membership Invitation  (PDF)

Podpora členstva v ESVS pre lekárov v špecializačnej príprave

Rozhodnutím zo dňa 26. marca 2014 sa členovia výboru SSCCH rozhodli podporiť členstvo v ESVS pre všetkých lekárov v špecializačnej príprave (vo veku do 35 rokov) a to preplatením členského príspevku v ESVS (členstvo v European Vascular Surgeons in Training, EVST) vo výške 30€. Jedným z najväčších