Prezident spoločnosti / President of the Society:

TomkaMUDr. Ján Tomka, PhD., MHA.
Klinika cievnej chirurgie
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
Tel: +421 59320 635
Fax: +421 2 54788 743
E-mail: jan.tomka@nusch.sk , jan.tomka01@gmail.com

Viceprezident / Vice President

MUDr. Igor Šinák , PhD.
Oddelenie cievnej chirurgie
UNM Martin
Kollárova 2, 036 52 Martin
Tel: +421 43 4203295
Fax: +421 43 4203445
E-mail: sinak@unm.sk

Vedecký sekretár / Scientific secretary:

MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.
Oddelenie cievnej chirurgie
FN Nitra
Špitálska 6, 950 01 Nitra
Tel: +421 37 6545900
Fax: +421 37 6545965
E-mail: mondo@pobox.sk, mondek@fnnitra.sk

Pokladník / Treasurer :

MUDr. Adriana MackováMUDr. Adriana Macková
Oddelenie cievnej chirurgie
FNsP J.A. Reimana Prešov
Hollého 14,  080 01 Prešov
Tel.: 051/7011134
E-mail: mackova@fnsppresov.sk

 

Členovia/Members:

MUDr. Roman Necpal PhD.

MUDr. Roman Necpal PhD.
Klinika transplantačnej chirurgie SZU
FNsP F.D.Roosevelta
Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Tel.: 048/441 2948
E-mail: romannecpal@gmail.com

 

JanekMUDr. Július Janek, PhD.
Oddelenie cievnej chirurgie
FNsP F. D. Roosevelta
Námestie L. Slobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Tel: +421 48 4412733
E-mail: julius.janek.bb@gmail.com

 

MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.Doc. MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.
Chirurgická klinika Nemocnice Agel Košice-Šaca
Lúčna 57, 040 15 Košice Šaca
Tel: 0902 418 628
E-mail: sihotsky.v@gmail.com

 

Dozorná rada/Board of Supervisors

Predseda/Chairman

BenoMUDr. Peter Beňo
Klinika cievnej chirurgie
UVN SNP Ružomberok FN
Generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok
Tel:  +421 444382893
Fax: +421 444382803
E-mail: benop@uvn.sk , benop68@gmail.com

Členovia/Members

MUDr. Peter ŠtefaničMUDr. Peter Štefanič
Klinika cievnej chirurgie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Ondavská č.8, 04011 Košice
Tel.: 055/ 789 1561, -1562
E-mail: stefanic.peter8@gmail.com

 

MUDr. Marek RusňákMUDr. Marek Rusňák
Klinika transplantačnej chirurgie SZU
Oddelenie cievnej chirurgie FNsP F.D.Roosevelta
Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Tel: +421 48 4412733
E-mail: mrusnak@nspbb.sk , marek.rusnak@gmail.com

 

 

Zástupcovia SR v medzinárodných organizáciách/Slovak Representatives in international institutions

ESVS – Doc. MUDr. Vladimír Sihotsky PhD 2022-2025, Košice
UEMS – Doc. MUDr. Vladimír Sihotsky PhD 2022-2025, Košice
EBVS – MUDr. Lukáš Vaško, 2021-2023 Košice

Hlavný odborník MZ SR pre odbor cievna chirurgia

MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.

Krajskí odborníci

Bratislava – MUDr. Roman Slyško, PhD., MPH.
Nitra – MUDr. Jaroslav Galko
Trnava – MUDr. Marcela Gajdošová
Trenčín- MUDr. Július Janek
Banská Bystrica – MUDr. Július Janek
Žilina – MUDr. Igor Šinák, PhD.
Prešov – MUDr. Pavol Kováč
Košice – MUDr. Mária Kubíková, PhD.