Prezident spoločnosti / President of the Society:

TomkaMUDr. Ján Tomka, PhD., MHA.
Klinika cievnej chirurgie
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
Tel: +421 59320 635
Fax: +421 2 54788 743
E-mail: jan.tomka@nusch.sk , jan.tomka01@gmail.com

Viceprezident / Vice President

MUDr. Igor Šinák , PhD.
Oddelenie cievnej chirurgie
UNM Martin
Kollárova 2, 036 52 Martin
Tel: +421 43 4203295
Fax: +421 43 4203445
E-mail: sinak@unm.sk

Vedecký sekretár / Scientific secretary:

MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.
Oddelenie cievnej chirurgie
FN Nitra
Špitálska 6, 950 01 Nitra
Tel: +421 37 6545900
Fax: +421 37 6545965
E-mail: mondo@pobox.sk, mondek@fnnitra.sk

Pokladník / Treasurer :

MUMUDr. Roman Slyško, PhD., MPHDr. Roman Slyško, PhD., MPH.
Oddelenie cievnej chirurgie
UNB
Antolská 11, 857 01 Bratislava
Tel:      +421 2 6867 3311
Fax:     +421 2 6867 3326
E-mail: slysko@pe.unb.sk

 

Členovia/Members:

Rusňák

MUDr. František Rusňák
Klinika cievnej chirurgie
ÚVN SNP Ružomberok FN
Generála Miloša Vesela 21 034 26 Ružomberok
Tel: +421 444382893
E-mail: rusnak@pobox.sk, rusnakf@uvn.sk

 

JanekMUDr. Július Janek, PhD.
Oddelenie cievnej chirurgie
FNsP F. D. Roosevelta
Námestie L. Slobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Tel: +421 48 4412733
E-mail: julius.janek.bb@gmail.com

 

MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.
Klinika cievnej chirurgie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Ondavská č.8, 04011 Košice
Tel.: 055/ 789 1561, -1562
E-mail: vsihotsky@vusch.sk

 

Dozorná rada/Board of Supervisors

Predseda/Chairman

Čupka

MUDr. Ivan Čupka
Oddelenie cievnej chirurgie
VšNsP Lučenec
Nám, Republiky 15, 984 39 Lučenec
Tel: +421 47 4311128, Fax: +421 47 4323254
E-mail: cupkaiva@pobox.sk

Členovia/Members

BenoMUDr. Peter Beňo
Klinika cievnej chirurgie
UVN SNP Ružomberok FN
Generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok
Tel:  +421 444382893
Fax: +421 444382803
E-mail: benop@uvn.sk , benop68@gmail.com

 

MUDr. Peter ŠtefaničMUDr. Peter Štefanič
Klinika cievnej chirurgie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Ondavská č.8, 04011 Košice
Tel.: 055/ 789 1561, -1562
E-mail: stefanic.peter8@gmail.com

 

Zástupcovia SR v medzinárodných organizáciách/Slovak Representatives in international institutions

ESVS – MUDr. Július Janek, PhD. (2020-2023)
UEMS – MUDr. Roman Necpal, MUDr. Peter Samek, PhD.
AIVS – MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc (2015- )
EBVS – MUDr. Peter Štefanič, Košice (2018-2021)

Hlavný odborník MZ SR pre odbor cievna chirurgia

MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.

Krajskí odborníci

Bratislava – MUDr. Roman Slyško, PhD., MPH.
Nitra – MUDr. Jaroslav Galko
Trnava – MUDr. Marcela Gajdošová
Trenčín- MUDr. Július Janek
Banská Bystrica – MUDr. Július Janek
Žilina – MUDr. Igor Šinák, PhD.
Prešov – MUDr. Pavol Kováč
Košice – MUDr. Mária Kubíková, PhD.