Výsledky volieb do výboru a dozornej rady SSCCH na roky 2018-2022

Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie, organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti, napísaná dňa 25.06.2018

Výsledky volieb do výboru a dozornej rady SSCCH na roky 2018-2022:  volby (PDF)

Dodatok k zápisnici zo zasadnutia volebnej komisie SSCCH zo dňa 25.06.2018: dodatok (PDF)