Výsledky volieb do výboru a dozornej rady SSCCH na roky 2022-2026

Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie, organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti, napísaná dňa 08. 07. 2022

Výsledky volieb do výboru a dozornej rady SSCCH na roky 2022-2026:  Zápisnica