TECHNIKY CÉVNÍ SUTURY

TECHNIKY CÉVNÍ SUTURY
22. října 2020 | Praha

Centrum experimentální medicíny IKEM
Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci s III. LF UK a FN Královské Vinohrady

POZVÁNKA