VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie

Dobrý deň,

dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na VIII. zjazd Českej spoločnosti kardiovaskulárnej chirurgie, ktorý bude prebiehať v termíne od 25. do 27. novembra 2018 v Orea Hoteli v Brne.

Cieľom tohto kongresu bude riešiť problematiku súčasnej diagnostiky a liečby kardiovaskulárnych chorôb. Zámerom tejto akcie s medzinárodnou účasťou je taktiež spojiť odborníkov z renomovaných pracovísk a kliník, špecializujúcich sa na odbory, ktoré sa zaoberajú kardiovaskulárnymi chorobami.

Okrem kardiochirurgov a cievnych chirurgov sa na zjazde zúčastnia aj anestéziológovia, intezivisti, perfuzionisti, zdravotné sestry, kardiológovia, angiológovia, rádiológovia a ďalší odborníci, bez ktorých spolupráce by nebola súčasná diagnostická a liečebná starostlivosť o pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami možná.

Program kongresu budú tvoriť predovšetkým prednášky významných českých a zahraničných odborníkov, ktorí sa podelia o svoje znalosti a skúsenosti. Dôležitou súčasťou kongresu budú taktiež sympóziá a workshopy. Pre veľký ohlas tiež nadviažeme na tradíciu súťaže pre mladých chirurgov a najlepšie prednesenú prednášku.

Možnosť prihlásenia abstraktu je už spustená!

Pre viac informácií a prihlásenie abstraktu navštívte www.kardiovaskularnikongres.cz.

Veríme, že Vás bohatý a organizačne veľmi pestrý program osloví a účasť na zjazde bude prínosom pre Vašu vedeckú činnosť aj prax.

Tešíme sa na Vás!

Za organizačný výbor

prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
prezident kongresu

VIII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie