Koncepcia cievnej chirurgie  (Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  – Čiastka 28 – 42 Dňa 1. júna 2006 Ročník 54)