XXVI. Slovenský kongres cievnej chirurgie SLS

HLAVNÉ TÉMY KONGRESU

 • Chirurgická a endovaskulárna liečba aortálnych ochorení
 • Chirurgická liečba supraaortových vetiev aorty
 • Vaskulárne kompresívne syndrómy
 • Chirurgická liečba diabetickej nohy
 • Moderné postupy chronického hojenia rán v cievnej chirurgii
 • Chirurgické postupy v riešení komplikácií cievnych prístupov pre hemodialýzu
 • Súčasné modality v chirurgickej liečbe chronickej venóznej insuficiencii
 • Onkovaskulárna chirurgia – teamová spolupráca
 • Vaskulárne kazuistiky
 • Sesterská sekcia
 • Ultrazvukové workshopy

PRIHLÁŠKA NA KONGRES

XXVI. SLOVENSKÝ KONGRES CIEVNEJ CHIRURGIE

MIESTO KONANIA
Kongresový hotel Družba, Demänovská dolina
www.druzbahotel.sk

TERMÍN KONANIA
4. – 6. apríla 2024

ROKOVACÍ JAZYK
slovenčina, čeština a angličtina (bez simultánneho prekladu)

VEDECKÝ PROGRAM
Vedecký program sa začína vo štvrtok 4. apríla 2024 a končí sa v sobotu 6. apríla 2024 dopoludnia. Súčasťou vedeckého programu XXVI. Slovenského kongresu cievnej chirurgie SLS bude súťaž mladých cievnych chirurgov (do 35 rokov veku – potrebné je vyznačiť v on-line formulári) a sestier o najlepšiu originálnu prácu.

PREZENTAČNÁ TECHNIKA
Multimediálna projekcia z PC, Microsoft Power Point XP a vyššie, videoprojekcia. Prednášajúci je povinný odovzdať svoju prednášku technikovi najneskôr 30 minút pred začiatkom prednáškového bloku. Časový limit prezentácie je 7 minút a 3 minúty sú rezervované pre diskusiu. Trvanie prezentácií pozvaných lektorov je 15 minút plus diskusia. Organizačný výbor kongresu zaraďuje do odborného programu maximálne 48 prednášok.

ABSTRAKTY
Prihlasovanie originálnych prác sa uskutočňuje výlučne on-line cez kongresovú webovú stránku www.cievnachirurgia2024.sk od 15. decembra 2023 do 1. februára 2024. Texty abstraktov neprechádzajú odbornou ani jazykovou korektúrou, za obsahovú aj formálnu stránku abstraktu je zodpovedný autor.

ÚČASTNÍCKE POPLATKY

Lekár – člen SSCCH SLS 100,– €
Lekár – nečlen SSCCH SLS 140,– €
Lekár do 35 rokov 60,– €
Sestra – člen SKSaPA 30,– €
Sestra – nečlen SKSaPA 45,– €
Účasť na workshopoch 30,– €

Účastnícky poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe kongresu, kongresové materiály a občerstvenie počas prestávok. Uhradený účastnícky poplatok je nenávratný. Účastnícky poplatok je vrátane DPH. Registrácia a zaplatenie účastníckeho poplatku je možné aj na mieste podujatia za poplatok zvýšený o 20,– Eur.

SPÔSOB PLATBY

Platbu je možné uskutočniť bankovým prevodom najneskôr do 15. 3. 2024, prostredníctvom platobnej brány ihneď po registrácii na www.cievnachirurgia2024.sk alebo v hotovosti na mieste za zvýšený poplatok. Potvrdenie o zaplatení poplatku je potrebné predložiť pri registrácii. Súčasťou úspešnej registrácie je aj úhrada poplatku v prislúchajúcom termíne.

PRIHLÁŠKY NA KONGRES

Prihlasovanie na kongres sa realizuje výlučne on-line cez kongresovú webovú stránku www.cievnachirurgia2024.sk od 15. 12. 2023 do 15. 3. 2024.

PRIHLÁŠKA NA KONGRES


ULTRAZVUKOVÉ WORKSHOPY

Registrácia účastníkov workshopov prebieha v rámci registrácie účastníkov kongresu. Do workshopov budú prednostne zaradení vopred prihlásení záujemcovia. Maximálna kapacita jedného workshopu je 30 osôb. Ultrazvukové workshopy budú prebiehať 4. 4. 2024 a 5. 4. 2024 od 8.00 do 12.00. Bližšie informácie na www.cievnachirurgia2024.sk

UBYTOVANIE
Ubytovanie pre účastníkov je rezervované v Kongresovom hoteli Družba a priľahlých hoteloch. Podrobnejšie informácie o ubytovaní získate na sekretariáte kongresu alebo na www.cievnachirurgia2024.sk

DOLEŽITÉ TERMÍNY

 • 15. 12. 2023 Otvorenie prihlasovacej zóny abstraktov na www.cievnachirurgia2024.sk
 • 01. 02. 2024 Posledný termín na elektronické prihlásenie abstraktov originálnych prác
 • 15. 02. 2024 Oznámenie (e-mailom) o prijatí/neprijatí prihláseného príspevku
 • 11. 03. 2024 Uvedenie definitívneho programu na www.cievnachirurgia2024.sk
 • 15. 03. 2024 Posledný termín na registráciu a prihlásenie ubytovania a stravy
 • 15. 03. 2024 Prihlásenie sa na workshopy (maximálne 30 účastníkov na každý)

DISKUSNÁ VEČERA
Diskusná večera sa uskutoční v piatok 5. 4. 2024 v Kongresovom hoteli Družba.
Cena vstupenky je 50,– €.
Cena vstupenky je vrátane DPH a zahŕňa večeru a pitný režim.

VYSTAVOVANIE
Súčasťou kongresu bude aj prezentácia firiem z oblasti zdravotníckej techniky, farmácie a zdravotníckeho zásobovania. Predstavitelia firiem majú možnosť prezentácie počas celého kongresu.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONGRESU

PREZIDENT KONGRESU
MUDr. Ján Tomka, PhD., MPH

VEDECKÝ SEKRETÁR KONGRESU
MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.

ORGANIZAČNÝ A PROGRAMOVÝ VÝBOR
MUDr. Ján Tomka, PhD., MPH
MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.
MUDr. Igor Šinák, PhD.
MUDr. Július Janek, PhD.
Doc. MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.
MUDr. Roman Necpal, PhD.
MUDr. Peter Beňo, PhD.
MUDr. Adriana Macková

SEKRETARIÁT KONGRESU
Ing. Michaela Hladová
FARMI - PROFI, spol. s r. o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava
Telefón: +421 2 6446 1555
Mobil: +421 903 133 638
E-mail: hladova@farmiprofi.sk