Výbor SSCCH

funkčné obdobie 2022 – 2026

Prezident spoločnosti / President of the Society

MUDr. Ján Tomka, PhD., MPH, MHA.

MUDr. Ján Tomka, PhD., MPH, MHA.

Klinika cievnej chirurgie

Národný ústav srdcových a cievnych
chorôb, a.s. Bratislava
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava

Tel: +421 59320 635
Fax: +421 2 54788 743
E-mail: jan.tomka@nusch.sk
E-mail: jan.tomka01@gmail.com

Viceprezident / Vice President

MUDr. Igor Šinák , PhD.

MUDr. Igor Šinák , PhD.

Oddelenie cievnej chirurgie

UNM Martin
Kollárova 2, 036 52 Martin

Tel: +421 43 4203295
Fax: +421 43 4203445
E-mail: sinak@unm.sk

Vedecký sekretár / Scientific secretary

MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.

MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.

Oddelenie cievnej chirurgie

FN Nitra
Špitálska 6, 950 01 Nitra

Tel: +421 37 6545900
Fax: +421 37 6545965
E-mail: mondo@pobox.skmondek@fnnitra.sk

Pokladník / Treasurer

MUDr. Adriana Macková

MUDr. Adriana Macková

Oddelenie cievnej chirurgie

FNsP J.A. Reimana Prešov
Hollého 14,  080 01 Prešov

Tel.: 051/7011134
E-mail: mackova@fnsppresov.sk

Členovia/Members

MUDr. Roman Necpal PhD.

MUDr. Roman Necpal PhD.

Klinika transplantačnej chirurgie SZU

FNsP F.D.Roosevelta
Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Tel.: 048/441 2948
E-mail: romannecpal@gmail.com
MUDr. Július Janek, PhD.

MUDr. Július Janek, PhD.

Klinika transplantačnej chirurgie SZU

FNsP F. D. Roosevelta
Námestie L. Slobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Tel: +421 48 4412733
E-mail: julius.janek.bb@gmail.com

 

Doc. MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.

Doc. MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.

Chirurgická klinika

Nemocnice Agel Košice-Šaca
Lúčna 57, 040 15 Košice Šaca

Tel: 0902 418 628
E-mail: sihotsky.v@gmail.com

Predseda - Dozorná rada/Chairman of Board of Supervisors

MUDr. Peter Beňo, PhD.

MUDr. Peter Beňo, PhD.

Klinika cievnej chirurgie

UVN SNP Ružomberok FN
Generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Tel:  +421 444382893
Fax: +421 444382803
E-mail: benop@uvn.sk
E-mail: benop68@gmail.com

Členovia - Dozorná rada / Members of Board of Supervisors

MUDr. Peter Štefanič

MUDr. Peter Štefanič

Klinika cievnej chirurgie

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Ondavská č.8, 04011 Košice

Tel.: 055/ 789 1561, -1562
E-mail: stefanic.peter8@gmail.com
MUDr. Marek Rusňák

MUDr. Marek Rusňák

Klinika transplantačnej chirurgie SZU

Oddelenie cievnej chirurgie FNsP F.D.Roosevelta
Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Tel: +421 48 4412733
E-mail: mrusnak@nspbb.sk
E-mail: marek.rusnak@gmail.com

Zástupcovia SR v medzinárodných organizáciách/Slovak Representatives in international institutions

 • ESVS – Doc. MUDr. Vladimír Sihotsky PhD 2022-2025, Košice
 • UEMS – Doc. MUDr. Vladimír Sihotsky PhD 2022-2025, Košice
 • EBVS – MUDr. Ilkin Bakirli ( NUSCH)

Hlavný odborník MZ SR pre odbor cievna chirurgia

 • MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.

Krajskí odborníci

 • Bratislava – MUDr. Roman Slyško, PhD., MPH.
 • Nitra – MUDr. Jaroslav Galko
 • Trnava – MUDr. Marcela Gajdošová
 • Trenčín - MUDr. Július Janek, PhD.
 • Banská Bystrica – MUDr. Július Janek, PhD.
 • Žilina – MUDr. Igor Šinák, PhD.
 • Prešov – MUDr. Pavol Kováč
 • Košice – MUDr. Mária Kubíková, PhD.