Slovenská spoločnosť cievnej chirurgie SLS

Vznikla dňa 29. novembra 2001 v Bratislave na základe rozhodnutia prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Najnovšie oznamy

Najnovšie správy z cievnej chirurgie

Slovenská spoločnosť cievnej chirurgie SLS

Slovenská spoločnosť cievnej chirurgie SLS  (SSCCH) vznikla dňa 29. novembra 2001 v Bratislave na základe rozhodnutia prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti. Predchodcom odbornej spoločnosti bola Sekcia cievnej chirurgie v rámci Slovenskej angiologickej spoločnosti SLS, ktorá vznikla v októbri 1997.

Viac o spoločnosti

about