Európska spoločnosť pre cievnu chirurgiu

Združuje národné spoločnosti cievnej chirurgie najmä z Európy.

Európska spoločnosť pre cievnu chirurgiu – European Society for Vascular Surgery (ESVS) - bola založená v roku 1987 v Londýne. Združuje národné spoločnosti cievnej chirurgie najmä z Európy. Momentálne má 3027 členov z viac než 30 krajín. Okrem väčšiny európsky krajín zahŕňa i národné spoločnosti cievnej chirurgie z Turecka, Izraela, Austrálie, Nového Zélandu a Južnej Afriky.

Prezidentom spoločnosti je prof. Kohl z Nemecka a generálnym sekretárom prof. Venermo z Fínska. ESVS je vo veľkej miere zameraná na vzdelávanie, najmä mladých cievnych chirurgov. Poskytuje množstvo podujatí ako ESVS Annual meeting, kde sú prezentované najrelevantnejšie štúdie, novinky, ako i zmeny odporúčaní v cievnej chirurgii. Okrem toho poskytuje ESVS množstvo podujatí ako sú on-line webináre, Translational meeting, Mastercl@ss, ESVS Academy, ako i prístup k rozsiahlej knižnici. ESVS poskytuje i prístup k vzdelávacím grantom.

Ďalšou významnou funkciou ESVS je tvorba a publikácia odporúčaní . Každý rok sú publikované dve-tri odporúčania. Tento rok vznikajú nové odporúčania na chirurgickú liečbu ochorenia karotíd a tiež odporúčania ohľadom radiačnej ochrany.

Spoločnosť vydáva dva časopisy : European Journal of Vascular and Endovascular Surgery (EJVES), ktorý má momentálne najvyšší impakt faktor (6,4) zo všetkých časopisov venujúcich sa vaskulárnej problematike na svete. Vznikol i novy časopis European Journal of Vascular and Endovascular Surgery Vascular Forum (EJVES Vascular Forum) s impakt faktorom 0,8. Tento časopis predstavuje väčšiu šancu pre našich autorov publikovať v zahraničných časopisoch.

Od septembra 2022 je zástupcom Slovenskej Spoločnosti Cievnej Chirurgie Dr. Vladimír Sihotsky

Podrobnejšie informácie o ESVS môže poskytnúť na mailovej adrese: sihotsky.v@gmail.com, vladimir.sihotsky@kce.agel.sk

Podrobnejšie informácie o ESVS môžete nájsť tiež na stránke ESVS Welcome to European Society for Vascular Surgery – ESVS

 

doc. MUDr. Vladimír Sihotsky PhD,

Klinika srdcovej a cievnej chirurgie
Kardiocentrum AGEL, Lúčna 57, Košice -Šaca, SK-040-15