Slovenská lekárska spoločnosť je dobrovoľná, mimovládna, politicky nezávislá nezisková asociácia odborných spoločností a spolkov pôsobiacich v oblasti medicíny, ktorej členovia sa podieľajú na rozvoji medicínskych odborov a zdravotníctva.