Klinika cievnej chirurgie, NÚSCH a.s., Bratislava

Klinika cievnej chirurgie, NÚSCH a.s., Bratislava

Prednosta: MUDr. Ján Tomka, PhD., MHA, MPH
Zástupca prednostu: MUDr. Tomáš Dulka
Atestovaní cievni chirurgovia:  MUDr. Ľubomír Kotzman, MUDr. Petrašovič Miron , CSc.,  MUDr. Matej Osuský, MUDr. Linda Machajová, MUDr. František Žernovický, MUDr. Ján Lévay, MUDr. Matej Ondruška
V špecializačnej príprave v odbore cievna chirurgia sú zaradení lekári: MUDr. Ali Talal, MUDr. Marián Píš, MUDr. Ilkin Bakirli
Angiológ: MUDr. Zuzana Eľková

 

Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 26 Bratislava
Tel: +421 2 59320 635
Fax: +421 2 54788 743
E-mail: jan.tomka@nusch.sk

Oddelenie cievnej chirurgie, UNB, NsvCaM, Bratislava

Oddelenie cievnej chirurgie, UNB, NsvCaM, Bratislava

Primár: MUDr. Roman Slyško, PhD., MPH.,
Lekári: MUDr. Róbert Takács, MUDr. Róbert Lámala, MPH., MUDr. Barbara Bajčíková, MUDr. Katarína Čepcová, MUDr. Lýdia Schillerová, MUDr. Šimon Smoter, MUDr. Zsolt Zsemlye

 

Antolská 11, 857 01 Bratislava
Tel:      +421 2 6867 3311
Fax:     +421 2 6867 3326
E-mail: slysko@pe.unb.sk

Oddelenie cievnej chirurgie, FN Nitra

Oddelenie cievnej chirurgie, FN Nitra

Primár: MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.
Lekári: MUDr. Jaroslav Galko, MUDr. Simona Mesárošová, MUDr. Juraj Tóth, MUDr. Ľubomír Bódiš, MUDr.Ivan Bedevelskyy, MUDr. Zdenka Milá, MUDr. Ján Hruškovič, MUDr. Martin Duchoň, MUDr. Jakub Boďo, MUDr. Kristína Kadlečíková

 

Špitálska 6, 950 01 Nitra
Tel:      +421 37 6545900
Fax:     +421 37 6545965
E-mail: cievne@fnnitra.sk , peter.mondek@fnnitra.sk

Klinika transplantačnej chirurgie SZU, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Klinika transplantačnej chirurgie SZU, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Prednosta: MUDr. Július Janek, PhD.

Oddelenie cievnej chirurgie
Primár: MUDr. Radoslav Kminiak, PhD.

Lekári: MUDr. Roman Necpal, PhD., MUDr. Radovan Takáč, MUDr. Martin Očkaj, MUDr. Marek Rusňák, MUDr. Matej Zanovit, MUDr. Mykhailo Bedevelskyi, MUDr. Karol Štaudinger

Oddelenie hepato-pankreato-biliárnej chirurgie
Primár: MUDr. Igor Slobodník

Lekári: MUDr. František Hampl, MUDr. Martin Miklo MSc., MPH., MUDr. Martin Pavluš, MUDr. Martin Sirotňák, MUDr. Izabela Bosznayová, MUDr. Matúš Benedik, MUDr. Martin Hirňák

Námestie L. Svobodu 1, Banská Bystricam, 975 17
Tel:     +421 48 441 2733
Tel. ústredňa: +421 48/ 441 11 11

Klinika cievnej chirurgie, UVN SNP Ružomberok FN

Klinika cievnej chirurgie, UVN SNP Ružomberok FN

Prednosta: MUDr. František Rusňák
Primár: MUDr. Peter Beňo
Lekári: MUDr. Ľubomír Horný,  MUDr. Milan Podolec, MUDr.Tomáš Oravec, MUDr. Tomáš Suran, MUDr. Denis Zastko, MUDr. Martin Kalman

 

Generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok
Tel:      +421 444382893
Fax:     +421 444382803
E-mail: rusnakf@uvn.sk

Oddelenie cievnej chirurgie, UNM Martin

Oddelenie cievnej chirurgie, UNM Martin

Primár: MUDr. Igor Šinák, PhD.
Lekári: MUDr. Hlinka Ľuboš PhD, MUDr. Jandušíková Veronika, MUDr. Martin Očkaj, MUDr. Ivanko Michal, MUDr. Tlacháč Roman,  MUDr. Pribula Martin
Angiológ:  MUDr. Kopalová Iveta

 

Kollárova 2, 036 52 Martin
Tel:      +421 43 4203 909
Fax:      +421 43 4203 445
E-mail:   sinak@unm.sk

Oddelenie cievnej chirurgie, VšNsP Lučenec

Oddelenie cievnej chirurgie, VšNsP Lučenec

Primár: MUDr. Vladimír Kovács, PhD. MHA, MPH
Zástupca primára: MUDr. Ivan Čupka
Lekári: MUDr. Juraj Cseri, MUDr. Lenka Bajužíková, MUDr. Danišová Diana, MUDr. Maksi Dominik

 

Námestie republiky 15, 984 01 Lučenec
Tel: +421 47 4311 132, +421 47 4311 167
Fax: +421 47 4323 54
E-mail: kovacs@lcnsp.sk

Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP J.A.Reimanna Prešov

Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP J.A.Reimanna Prešov

Primár: MUDr. Leško Marián
Zástupca primára : MUDr. Durkáč Dávid
Lekári: MUDr. Kováč Pavol, MUDr. Šeliga Peter PhD., MUDr.Durkáč Dávid. MUDr. Czetoová Adela, MUDr. Grešová Natália, MUDr. Hnát Denis

 

Hollého 14, 08001 Prešov
Tel.: 051 701 1149
Fax:+421 51 7722247
Email.: tabacakova@fnsppresov.sk

Klinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s., Košice

Klinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s., Košice

Prednosta: doc. MUDr. Martina Zavacká, PhD., MPH
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť: MUDr. Mária Kubíková, PhD.
Primár: MUDr. Marián Tomečko, PhD., MPH
Profesor: prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.
Lekári: 
MUDr. Ivan Žurkovský – hlavný lekár KCCH LOJ,MUDr. Jana Pobehová, PhD. – hlavný lekár KCCH JIS, MUDr. Peter Štefanič, PhD. – hlavný lekár Septickej jednotky, MUDr. Michal Virág, PhD., MUDr. Lukáš Vaško, MUDr. Jakub Mihaľov, MUDr. Martin Mráz, MUDr. Ema Macejková – interný doktorand, MUDr. Tímea Holovač  – interný doktorand, MUDr. Tomáš Molnár – interný doktorand

Ondavská č. 8, 040 11 Košice
Tel:      +421 55 789 15 10
E-mail: cievne@vusch.sk