Prezentácie z kongresu v Jasnej

XXII. Slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou

Prezentácie z XXII. Slovenského kongresu cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v dňoch od 5. do 7.4. 2018 v Jasnej na stiahnutie