XXV. Slovenský kongres cievnej chirurgie

Vážené dámy a páni, milí kolegovia,

členovia organizačného výboru našej odbornej spoločnosti si Vás dovoľujú pozvať na náš výročný XXV. Slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou, ktorý sa bude konať 13. až 15. apríla 2023 v hoteli Residence Družba v Jasnej. Predstavujeme Vám ho v našej I. Informácii ku kongresu aj s jeho odborným programom. Na náš kongres budú, s vyzvanými prednáškami, pozvaní poprední odborníci v oblasti vaskulárnej medicíny zo Slovenska a zo zahraničia. Aj touto cestou dúfame, že vyzvané prednášky výraznou mierou prispejú k odbornej úrovni kongresu. Samozrejme, že odborný program kongresu je navrhnutý tak, aby lekári a aj zdravotné sestry mali možnosť prezentovať súčasné moderné chirurgické a endovaskulárne postupy pri najčastejších ochoreniach vo vaskulárnej medicíne. Chirurgické postupy na supraaortových vetvách aorty, v aortálnej chirurgii, kritickej končatinovej ischémii a pri diabetickej nohe u našich pacientov. Kongres bude vhodnou príležitosťou na prezentáciu pre vaskulárnych špecialistov, ktorí majú bohaté skúsenosti v chirurgii pri cievnych prístupoch pre dialyzovaných pacientov a v liečbe venóznych ochorení.

Mladí lekári a sestry majú na kongrese samostatnú sekciu a zapoja sa do súťaže o najlepšiu honorovanú prednášku, ktorý im poskytne náš výbor odbornej spoločnosti. Počas diskusného večera, na návrh výboru našej spoločnosti, odovzdáme čestné členstvá našej odbornej spoločnosti a ocenenia SLS pre aktívnych členov našej spoločnosti, ktorí sa zaslúžili svojou prácou o jej rozvoj.

Pevne veríme aj v podporu nášho kongresu rôznymi našimi sponzormi a farmaceutickými spoločnosťami, ktoré budú mať možnosť aktívnej prezentácie svojich nových produktov pre našu klinickú prax. Taktiež budú mať možnosť usporiadania odborného sympózia na kongrese. S potešením očakávame, že kongres sa bude konať v novej modernej kongresovej hale s kapacitou pre 450 účastníkov kongresu s najmodernejšou audiovizuálnou technikou.

Vážení kolegovia a priatelia, pevne veríme, že kongres si získal odborné postavenie, na ktoré prichádzate veľmi radi z rôznych medicínskych špecializácií. Tešíme sa na osobné stretnutia s Vami.

MUDr. Ján Tomka, PhD., MPH
Prezident kongresu a výboru Slovenskej spoločnosti pre cievnu chirurgiu SLS

Prihláste svoju účasť

V prípade, že sa úspešne zaregistrujete (aj uhradíte poplatok) do 10. marca 2023 máte možnosť využiť zvýhodnené účastnícke poplatky.

Všetky dôležité informácie nájdete na webovej stránke www.cievnachirurgia2023.sk

Pozvánku na podujatie nájdete na tomto odkaze

Prostredníctvom komplexného prihlasovacieho formulára si môžete objednať okrem účasti aj stravovanie.

Prezentujte svoju prácu a prihláste abstrakt

Ak chcete, aby aj Vaša práca bola súčasťou odborného programu kongresu je potrebné prihlásiť abstrakt v termíne do 28. februára 2023.

 

Tešíme sa na spoločné stretnutie v Jasnej!