24. slovenský kongres cievnej chirurgie

PROGRAM XXIV. Kongresu Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie 7. - 9. apríla 2022

Zmena termínu XXIV. Kongresu Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie  na 7. – 9. apríla 2022

Text

Vážené dámy a páni, milí kolegovia,

členovia organizačného výboru našej odbornej spoločnosti si Vám dovoľujú zaslať oznámenie o nutnosti zmeny usporiadania termínu XXIV. Kongresu cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou v Jasnej, ktorý sa mal konať 17.-19. novembra 2021 v Jasnej.

Nový termín usporiadania nášho kongresu je preložený na 7. až 9. apríla 2022 v Jasnej. K tejto zmene usporiadania termínu kongresu sme pristúpili vzhľadom na neustále sa meniacu epidemiologickú situáciu (Covidautomat) v Slovenskej republike.

Sme presvedčení, že sa budete môcť zúčastniť nášho kongresu aj v novo navrhovanom aprílovom termíne.

Máme záujem organizovať kongres, ktorý je už odborne pripravený prezenčnou formou. Všetko, čo bolo dohodnuté k dnešnému dňu sa presúva v presnom znení pripraveného odborného programu na apríl 2022. Vopred zaplatené poplatky zostávajú v platnosti pre apríl 2022.

Aktuálne informácie budeme uverejňovať na stránke www.cievnachirurgia2022.sk

Vážení kolegovia a priatelia, tešíme sa na stretnutie s Vami.

MUDr. Ján Tomka, PhD. MPH
Prezident kongresu a výboru Slovenskej spoločnosti pre cievnu chirurgiu SLS