37th AIVS meeting, 2-9. marca 2019 v Jasnej

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľte, aby som Vám oznámil, že po prvý krát  máme tú česť organizovať 37th AIVS meeting (s podporou výboru SSCCH), ktorý sa uskutoční v dňoch 2-9. marca 2019 v hoteli Družba v Jasnej a svojou návštevou ná poctia viacerí medzinárodne akceptovaní a renomovaní cievni chirurgovia z Európy, Južnej Afriky a Severnej Ameriky.  Detaily o AIVS si môžete prečítať na: www. aivsconf.info

Adresa už aktívnej registračnej stránky na kogres v Jasnej je: www.aivs2019.com, heslo: oznámim mailom, prosím kontaktovať:  mondo@pobox.sk .

Deadline pre prihlásenie na kongres je 31 December 2019, (odporučujem čím skôr).

Pevne verím, že túto informáciu posuniete svojim kolegom, ktorí majú záujem o aktívnu reprezentáciu ich pracoviska. Jednacia reč je AJ. Zvlášť by som chcel apelovať na klinické pracoviská, aby sa aktívne zúčastnili na kongrese, pretože je to náplňou ich akademickej práce.

Ďakujem a teším sa na stretnutie s Vami.

S pozdravom,

MUDr. Peter Mondek, PhD, MSc.

člen výboru AIVS a lokálny organizátor
vedecký sekretár SSCCH
hlavný odborník MZ SR pre odbor cievna chirurgia
primár OCCH FN Nitra