Angiofórum 2019

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na již třetí Angiofórum, akci věnovanou moderním přístupům v léčbě chronického žilního onemocnění, která se bude konat ve dnech 19. a 20. září 2019 v Brně, v prostorách oblíbeného hotelu Maximus.

 

Naším cílem je představit Vám alespoň část dynamicky se měnící flebologie a flebochirurgie. Vedle teoretické části, v níž se mimo jiné budeme věnovat pacientům s žilními ulceracemi a také komplikacím po klasických i nitrožilních výkonech, budou druhý den nedílnou součástí našeho setkání hands-on workshopy, ve kterých si v malých skupinkách můžete vyzkoušet různé metody ošetření žil (žilní lepidlo, laser, pěnová skleroterapie), ultrazvukovou diagnostiku nebo různé možnosti konzervativní léčby.

Pevně věříme, že tato akce svým praktickým zaměřením a neformální atmosférou opětovně naplní Vaše očekávání.

Na viděnou za dva týdny v Brně!

 

Za organizátory

MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.

www.angioforum.cz