Voľby do výboru SSCCH 2022-2026

Pokyny pre jednokolové korešpondenčné voľby - deadline 25.6.2022